header illustration

Társasházkezelés Közösképviselet

Az INTEGO Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. kifejezetten lakóparkok, társasházak kezelésére, üzemeltetésére létrehozott vállalkozás. Egyaránt vállaljuk már működő, régebben épült társasházak és új építésű ingatlanok kezelését is.

 • A társasház képviselete harmadik személlyel szemben (hatóságok, szolgáltatók, tulajdonostársak,stb.)
 • A társasházi közgyűlések megszervezése, lebonyolítása:

  Szükség, illetve igény szerint a tulajdonosi közgyűlést kiírjuk, arra a tulajdonosokat írásban meghívjuk. A meghívóhoz mellékelve a napirendi pontokhoz kapcsolódó rövid tájékoztatót a szükséges információkkal.

 • Az éves költségvetés és elszámolás készítése:

  Minden évben a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítjük és a tulajdonosi közgyűlés elé terjesztjük a társasház előző gazdasági évének részletes elszámolását, valamint az aktuális évi költségvetését.

 • Kapcsolattartás a tulajdonosokkal, gondnokkal, számvizsgáló bizottsággal:
  • A napi kapcsolatot ügyfeleinkkel telefonon, mobiltelefonon, e-mailen, faxon és természetes személyesen tartjuk.
  • A társasház kezelője napi 8 órában, munkaidőben általános problémákkal kapcsolatosan, illetve szükség esetére (rendkívüli beavatkozást igénylő esemény) napi 24 órában a tulajdonosok rendelkezésére áll (mobil telefonon).
  • Igény szerint a helyszínen, a társasházban is tartunk ügyfélfogadást, ahol személyesen tudják a tulajdonosok jelezni problémáikat, felvetéseiket, de akár a folyószámlájuk egyeztetésére is tudunk ilyenkor lehetőséget biztosítani (ehhez a helyiséget a társasház biztosítja).
  • SzVB részére a törvény előírja a havi rendszerességgel történő ellenőrzést. Ezt mind az irodánkban, mind a helyszínen, de akár interneten keresztül is tudjuk biztosítani a bizottság tagjai részére.
 • A tulajdonosi nyilvántartások vezetése, lakó névsor, elérhetőség, levelezési cím, stb.:
  • A tulajdonosok, vagy lakóik (bérlő, szívességi használó, stb.) adatait bekérjük, azokat rendszerezzük, nyilvántartjuk, illetve folyamatosan frissítjük.
  • Az adatokat bizalmasan, az datvédelmi előírásokat mindenkor betartva kezeljük.
 • A társasház gazdálkodásának elvégzése, szolgáltatók szerződés szerinti számláinak kifizetése:
  • A társasház költségvetés szerinti gazdálkodásának biztosítása, anyagi helyzetének folyamatos figyelése.
  • A jogos számlák határidőre történő kifizetése.
 • A zavartalan és gazdaságos működést szolgáló szolgáltatói, megbízási szerződések előkészítése, megkötése:

  A társasház részére a lehetőségek szerinti legkedvezőbb feltételeket biztosító vállalkozók, szolgáltatók felkutatása, a velük való szerződések megkötése.

 • Közös területek bérbeadás útján történő hasznosítása, szerződések karbantartása:
  • A tulajdonosi közgyűlés határozatai alapján a lehetséges területek (pl.: reklám felületek), helyiségek hasznosítása
  • Lehetséges bérlők, használatba vevők felkutatása.
  • A megkötendő szerződések kidolgozása, aláírása
  • A megkötött szerződések rendelkezéseinek betartása és betartatása.
  • A megkötött szerződések rendszeres felülvizsgálása, szükség esetén módosítása.
 • A társasház egyéb adminisztratív feladatainak elvégzése:
  • A társasház iratanyagának nyilvántartásba vétele, rendszerezése, kezelése.
  • A társasház levelezésének lebonyolítása, iktatása.
  • Közgyűlési és egyéb jegyzőkönyvek megírása, tulajdonosi értesítők, díjbekérők elkészítése.
  • Mellékmérők (vízórák, hőmennyiségmérők, stb.) óraállásainak rögzítése, nyilvántartása, rendszerezése.
 • A bankszámla (-ák) kezelése:

  A társasház bankszámlájának megnyitása (közgyűlési határozat alapján), vagy a már meglévő bankszámla kezelése, figyelése, a kivonatok lekönyvelése, rendszerezése.