header illustration

Napi üzemeltetési feladatok

A közös tulajdon rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátása, így a közüzemi szolgáltatások díjának kifizetése, a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátása, szükség esetén gondnoki, házfelügyelői, házmesteri szolgáltatások megszervezése, számvizsgáló bizottság rendszeresítése esetén annak működésének biztosítása.

  • Lakói hibabejelentések fogadása, regisztrálása, a hibák kivizsgálása, szükség szerinti intézkedések megtétele.
  • A közös tulajdonú berendezések és rendszerek működésének előírásoknak megfelelő működtetése, működésének ellenőrzése (pl. tűzjelző rendszer időnkénti próbaüzeme a lakók előzetes értesítése után).
  • Teljes körű kezelési terv készítése a közgyűlés által megfogalmazott célok figyelembevételével.
  • Karbantartók, takarítók, gondnok, stb. munkájának rendszeres, illetve szúró próbaszerű ellenőrzése.
  • A beérkező számlák formai és tartalmi ellenőrzése, megfelelőség esetén határidőre történő kiegyenlítése.
  • A gondnok munkájának, munkakörének meghatározása, folyamatos ellenőrzése.

(A kijelölt kezelő minimálisan heti egy alkalommal az épületet bejárja és annak berendezéseit, az ott dolgozók munkáját ellenőrzi.)