header illustration

Napi üzemeltetési feladatok

Aközös tulajdon rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátása, így a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátása, szükség esetén gondnoki, házfelügyelői, házmesteri szolgáltatások megszervezése, ellenőrző bizottság rendszeresítése esetén annak működésének biztosítása.

 • Hibabejelentések fogadása, regisztrálása, a hibák kivizsgálása, szükség szerinti intézkedések megtétele.
 • A beépített berendezések és rendszerek működésének előírásoknak megfelelő működtetése, működésének rendszeres ellenőrzése (kazánok, fűtési rendszer, szellőző berendezések, elektromos rendszer, CO-érzékelő, gázérzékelő, elektromos hálózat, vízgépészeti rendszer, csurgalékvíz átemelő, telefon- és TV-rendszer, automata locsoló-berendezés, garázs be- és kiléptető rendszer, épület energia ellátó rendszere – áram, gáz, víz, csatorna – , épület külső, belső világítása, stb.)
 • Teljes körű kezelési terv készítése a megbízó által megfogalmazott célok figyelembevételével.
 • Karbantartók, takarítók, gondnok, stb. munkájának rendszeres, illetve szúró próbaszerű ellenőrzése.
 • A gondnok munkájának, munkakörének meghatározása, folyamatos ellenőrzése.
 • Porta- illetve biztonsági szolgálat feladatainak meghatározása, rendszeres ellenőrzése.
 • Az ingatlan folyamatos és rendszeres állapotellenőrzése, hibák, hiányosságok jelzése a megbízó felé – szükség esetén árajánlatok beszerzése.
 • A javítást, felújítást igénylő munkák meghatározása, a hibák elhárítása, elháríttatása.
 • Garanciális, illetve a szavatosság körébe tartozó hibák javíttatása az arra kötelezettel.
 • Javítások elvégzésének ellenőrzése.
 • Rövid és hosszú távú műszaki kezelési terv készítése (javítások, karbantartások, felújítások megtervezése, ütemezése).
 • A megbízó által jóváhagyott műszaki feladatok elvégzése, elvégeztetése, teljes körű lebonyolítása.
 • 24 órás gyorsszolgálat biztosítása.
 • Műszaki berendezésekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek bejelentése (pl.: új liftek, tűzjelző rendszer, olajiszap leválasztó, szennyezési pont, stb.).
 • A beruházás befejeztével teljes körű műszaki bejárás megtartása, a javítást igénylő munkák meghatározása, az ingatlan műszaki átvétele. (új ingatlan esetében)
 • Garanciális igénybejelentések összegyűjtése, elvégzésének ellenőrzése. (új ingatlan esetében)
 • Házirend elkészítése, módosítása.
 • Parkolási rend elkészítése, módosítása.
 • Portaszolgálat és őrutasítás elkészítése és módosítása.
 • Tűzvédelmi Házirend és Menekülési Terv elkészíttetése, módosíttatása.
 • Az ingatlan műszaki dokumentációjának átvizsgálása, nyilvántartásba vétele, az esetleges hiányosságok feltárása/elháríttatása.
 • Az ingatlan normál működéséhez kapcsolódó szerződések átvizsgálása, nyilvántartásba vétele, az esetleges hiányosságok feltárása/elháríttatása.
 • Az esetlegesen hiányzó szerződések előkészítése.
 • Havi rendszerességgel beszámoló készítése a végzett munkákról, eseményekről a társasház felé.